DRIFTSINFO Afbrydelse pga. ledningsarbejde Læs mere

Tjek din vandmåler

ledningsbrud.jpg- det betaler sig!

Mindst én gang om måneden bør du aflæse vandmåleren, så eventuelle fejl opdages.

Støj i vandrørene, kondens på vandmåleren eller manglende vandtryk kan være tegn på utætte rørinstallationer under gulve eller andre steder. 

Tjek at vandmåleren ikke registrerer forbrug, når der ikke tappes vand.

Afhængig af hvilken vandmåler du har, skal du - når der ikke tappes vand -  tjekke

- om det lille hjul i toppen af vandmåleren kører rundt

- om 2 trekanter blinker i feltet over "FLOW" 

Ovennævnte betyder, at der er et forbrug.

Det er også en god ide at aflæse vandmåleren, inden du forlader huset i en periode, og igen når du kommer hjem, for at se om der er "periodisk" utæthed, dette er typisk et toilet.

Konstaterer du en utæthed i hus eller på privat grund, eller har du mistanke herom? Ring til en autoriseret VVS-installatør.

Har du haft stort vandspild? Læs om mulighed for evt. nedslag