Kande med vand

Kvalitet

Der er store krav til drikkevandets kvalitet, og i dag kan et vandværk sammenlignes med en virksomhed, der fremstiller fødevarer.

Der må f.eks. ikke være kim og bakterier i drikkevandet, og der er strenge krav om, hvor meget drikkevandet må indeholde af en lang række stoffer, herunder pesticider.

Drikkevandet skal derfor analyseres med passende mellemrum, og det sker både i de enkelte boringer inde på værket, i ledningsnettet og hos forbrugerne, hvor der tages prøver direkte fra vandhanen.

Ifølge Vandforsyningslovens bestemmelser offentliggøres hermed resultaterne af kvalitetssikringen af vores drikkevand.

I løbet af 2018 har der været for højt jernindhold i to af vandprøverne fra Lyngby Vandværk, der er korrigeret.

Se  årsrapporter for Thisted Vands vandværker  i boksen Analyserapporter

Se alle analyseresultater for Thisted Vands vandværker:

Ellidsbøl

Baun - Thisted

Tved - Thisted

Vang

Hanstholm

Lyngby

Tåbel

Villerslev

Du kan se vandkvalitet for offentlige og private vandværker på GEUS