Telefon 8891 7777

Projekter

Thisted - Ringvej

Spildevand
Renovering af kloakledning over Ringvejen

Hillerslev - Kappelgårdvej

Spildevand
Thisted Vand renoverer pumpestation i Hillerslev

Thisted - Nørrealle

Thisted - Over Engen

Spildevand
Nyt regnvandsbassin

Thisted Renseanlæg

Spildevand
Ombygning af 4 efterklaringstanke

Aalborgvej - Ballerumvej - Kronborgvej

Vand
Omlægning af transmissionsledning.

Østerild Etape 5

Spildevand
Separatkloakering

Tilsted - Vinkelalle

Vand
Vi renoverer vandledningen

Sjørring Etape 2

Spildevand
Separatkloakering Sjørring

Hurup - Etape 7

Spildevand
Separatkloakering i Hurup

Heltborg

Spildevand
Separatkloakering i Heltborg

Hurup - Ådalen

Spildevand
Ny spildevandsledning gennem Ådalen