DRIFTSINFO Planlagt lukning af vand Læs mere

Ejerforhold og bestyrelse

Thisted Vand er et selvstændig forsyningsselskab og består af 5 selskaber, som ejes 100% af Thisted Kommune

Bestyrelsen for selskaberne består af følgende:

Formand

Henning Holm
E-mail: heho@thisted.dk    Tlf. 2343 3439


Næstformand
Peter Larsen
E-mail: petlar@thisted.dk Tlf. 2510 1794


Medlem
Jens Kr. Yde
E-mail: jky@thisted.dk Tlf. 2034 0290


Medlem
Jørgen Andersen
E-mail: jman@thisted.dk   Tlf. 2058 1794


Medlem
Kristian Tilsted
E-mail: kt@thisted.dk     Tlf. 5154 6521


Medarbejderrepræsentant
Nicole Toft
E-mail: nt@thistedvand.dk    Tlf. 6045 8715


Medarbejderrepræsentant 
Karl Ove Vestergaard
E-mail: kov@thistedvand.dk    Tlf. 2161 7819


I Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand Transport A/S sidder desuden 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer:

Forbrugervalgt
Mads Hundahl Gravesen
E-mail: madsgasmester@gmail.com


Forbrugervalgt
Arne Hyldahl
E-mail: ah@landbothy.dk   tlf. 9795 3108