Thisted Vand A/S overtager affaldsområdet fra 01.01.2024 og skifter navn til Thy Forsyning A/S

 

Thisted Vand koncernen bliver et større forsyningsselskab med ansvar for at håndtere drikkevand, spildevand og affald i Thisted Kommune. I forbindelse hermed ændre både moderselskabet, og datterselskaberne navne.

Thisted Kommune godkendte endeligt d. 28. november 2023, at overdrage affaldsområdet til Thisted Vand pr. 01.01.2024, og i samme forbindelse skifter moderselskabet Thisted Vand A/S navn til Thy Forsyning A/S, og der stiftes et affaldsselskab ved navn Thy Recycle ApS, som en del af Thy Forsyning. I forbindelse hermed selskabsoverdrages ca. 24 ansatte til Thy Forsyning Koncernen.

Folketinget indgik i august 2022 en aftale om at selskabsgøre kommunernes levering af affaldsydelser.

Formålet hermed er at sikre, at kunde- og driftsforholdene bliver skilt fra myndighedsopgaverne.

Thy Forsyning bliver fra 1. januar 2024 ansvarlig for husstandsindsamlingen og driften af de 4 genbrugscentre i Thisted Kommune.  For borgerne vil overdragelsen ikke betyde de store ændringer, affaldet vil blive indsamlet uændret, ligesom der vil være 24/7 og åbent på det lokale genbrugscenter. Fremadrettet skal der dog rettes henvendelse til Thy Forsyning, og afregning for renovation og miljøgebyr vil komme fra Thy Forsyning i stedet for over ejendomsskattebilletten. Affaldsdelen vil således fremadrettet være med på regningen sammen med drikkevand og spildevand.

”Thy Forsyning koncernen har det selskabsmæssige og administrative set up til at drifte- og administrere affaldshåndteringen i Thy, og ved et lokalt ejerskab sikres det, at serviceniveauet på affaldsområdet tilpasses de lokale rammebetingelser. Naturligvis vil der udbudsmæssigt- og afsætningsmæssigt blive samarbejdet med øvrige aktører, hvor det vil skabe værdi” fortæller Bestyrelsesformand Kristian Tilsted. 

I Thisted Kommune begyndte implementeringen af den nye affaldsordning med 10 fraktioner i november 2022.

”Affaldsområdet er et område, hvor der sker rigtig meget både lovgivningsmæssigt, genanvendelsesmæssigt og innovationsmæssigt – affald er en ressource - og vi vil have fokus på at drive en effektiv affaldsvirksomhed med indsamling, håndtering og afsætning af affald ud fra principper om bæredygtighed, cirkulær økonomi og optimal resurseanvendelse” fortæller Adm. direktør Helle Korsgaard.

”Bestyrelsen i Thy Forsyning takker alle ansatte samt øvrige involverede for deres loyalitet og store indsats for, at det kunne lade sig gøre at selskabsgøre affaldsområdet på kort tid” afslutter Bestyrelsesformand Kristian Tilsted.

Thy Forsyning koncernen består af følgende selskaber pr. 01.01.2024:

Spørgsmål hertil kan rettes til Adm. direktør Helle Korsgaard, tlf. 20 58 70 99, HK@thyforsyning.dk eller

Bestyrelsesformand Kristian Tilsted, tlf. 51 54 65 21.

 

 

 

 

 

 

 

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 5