Vi aflæser nu hver måned

Har du set nedenstående bil køre rundt ude hos jer og tænker hvad den laver? Så får du svaret herunder 👇

Det er vores nye bil, som vi bl.a. bruger til at fjernaflæse din vandmåler via en "drive-by" aflæsning, hvor vi på afstand fanger data fra din vandmåler.

Førhen fjernaflæste vi din vandmåler hvert kvartal, men er begyndt at aflæse den hver måned. Med hyppigere aflæsninger af vandmåleren, så er vi hurtigere til at opdage eventuelle lækager og give jer besked om dette. 🙏

Derudover får vi også et bedre datagrundlag til at spore eventuel vandspild i drikkevandsledningerne og dermed se, hvilke ledningerne der trænger til at blive repareret eller udskiftet. 🛠

Du vil kunne følge dit månedlige forbrug via vores kundeportal, dog først gældende fra september måned. For at se dette, log ind på kundeportalen, vælg "Vandforbrug" og tryk derefter på 2022 i grafen. 📊

aflæser bil

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 5