DRIFTSINFO Afbrydelse pga. ledningsarbejde Læs mere
Pjece Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke?

Hyppige udfordringer med kloakken

Vandet forsvinder langsomt, når du skyller ud

Afløbet lugter af kloak

Du får vand i kælderen

Kloakken stopper ofte til

Hvem har ansvaret?

Find svar i pjecerne i Info Boksen.