DRIFTSINFO Afbrydelse pga. ledningsarbejde Læs mere
Sommerhus med sne

Sommerhus

Gode råd, hvis du har sommerhus 

  • Luk for installationen i målerbrønden i sommerperioden, hvis sommerhuset er ubeboet 
  • Tøm vandinstallationen for vand i vinterperioden, så du undgår frostsprængninger 
  • Aflæs vandmåleren, når du lukker huset for vinteren. Så har du styr på den årlige måleraflæsning
  • Lad vandet løbe nogle minutter inden brug, når du åbner igen til foråret