Brownout

Strømafbrydelser påvirker vand- og spildevandsforsyningen

Myndighederne har varslet risiko for planlagte strømafbrydelser (også kaldt brownouts) i vinteren 2022-2023 som følge af den internationale energikrise. Det kan også påvirke forsyningen af drikkevand og håndteringen af spildevand. 

Vi har her på siden kort samlet informationer om betydningen af strømafbrydelser for drikke- og spildevand samt en række tips til, hvordan du kommer godt igennem det som forbruger.

Hvordan vil det ramme forsyningen?

En strømafbrydelse vil påvirke forsyningsforhold som dit drikkevand og det spildevand, der bliver ledt væk fra f.eks. toilet og bad. 
En strømafbrydelse vil f.eks. ramme vores mange pumper, der flytter vandet hen til eller væk fra dig, samt elektroniske og digitale processer og styresystemer på vandværker og renseanlæg. 

Dermed vil en strømafbrydelse kunne betyde, at:

  • Du ikke har drikkevand i hanen.
  • Spildevand ikke kan blive pumpet videre i kloaksystemet. Spildevandet risikerer i værste fald at løbe tilbage i kældre eller blive til overløb i boligområder og vandmiljøet .
Hvad kan jeg som forbruger gøre, hvis strømmen bliver afbrudt? 

Det allervigtigste råd til alle forbrugere under en strømafbrydelse er om muligt slet ikke at bruge vand, hverken fra vandhanen eller på toilet eller badeværelse.  
På den måde passer vi alle sammen på vores vandledninger og kloakker og hindrer sundhedsfarlige overløb med spildevand til boliger eller vandmiljø, indtil strømmen er tilbage og vores systemer fungerer igen. 

Efter strømafbrydelse anbefales det også, at vente med at bruge drikkevand eller skylle spildevand ud, indtil du har behov for det. 

Hvor kan jeg finde mere information?

Den overordnede indgang til information er www.kriseinformation.dk.

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 5