Valginfo

Forbrugerrepræsentanter

Der vælges 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelsen i Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand Transport A/S.

De 2 kandidater, der får flest stemmer indtræder i bestyrelsen på den førstkommende generalforsamling efter valget.

De 2 kandidater, der får tredje- og fjerde flest stemmer, er valgt som suppleanter. 

Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Valgperioden følger valgperioden for Selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Hvad indebærer opgaven

De valgte forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer og er lovgivningsmæssigt forpligtet til at varetage selskabernes overordnede interesser. Derfor modtager de også honorar på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Hvem kan stemme

Du er stemmeberettiget, hvis din bolig eller virksomhed ved stemmeafgivelse:

  • aftager vand eller afleder spildevand og
  • får individuel afregning

Hvis du ikke får individuel afregning, f.eks. fordi du bor til leje, kan du senest 27. oktober 2021 meddele Thisted Vand, at du ønsker at deltage i valget. Meddelelsen skal indeholde fulde navn, adresse samt forbrugsstedsnummer.

Du har ikke stemmeret, hvis du er tilsluttet tømningsordning og får vand fra privat vandværk eller egen brønd.

Valget går korrekt til

Resultatet af valget får vi fra firmaet Dataminds A/S, der står for selve valgprocessen. Opstår der uklarhed om resultatet vil Advokatfirmaet Horten kontrollere og afgøre valgresultatet. 

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 6