Spørgsmål & svar

1. Hvornår kan der stemmes?

Selve valget afholdes i perioden 8. - 14. december 2021

2. Kan man stemme uden NemID?

Ja. Personer som ikke ønsker eller ikke er i stand til at afgive stemme med nemID, samt fysiske og juridiske personer, som ikke er tilsluttet som kunder, men som aftager en eller flere forsyningsydelser til eget forbrug, og som ønsker at afgive stemme, kan anmode om udlevering af digitalt ID til brug for stemmeafgivningen.

3. Kan der stemmes med fuldmagt?

Nej. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

4. Kan man stemme ved personligt fremmøde?

Ja. Du kan henvende dig hos Thisted Vand, Silstrupvej 12, 7700 Thisted og der benytte en PC til elektronisk afstemning. Afstemningen foregår elektronisk. Der kan stemmes med login med nemid, login med adresse og kundenummer eller login med stemmekode. 

5. Hvordan stemmes?

Man stemmer ved at gå ind på Thisted Vands hjemmeside og vælge punktet FORBRUGERVALG 2021 på forsiden. Her skal man vælge underpunktet "Valgportal" (virker kun i valgperioden fra den 8. - 14. december).

6. Kan man stemme til valget pr. mail?

Nej. Det er ikke altid muligt at identificere en person på baggrund af en e-mailadresse.

7. Hvor mange kandidater kan man stemme på, og hvor mange stemmer har man?

Én repræsentant for hver stemmeberettiget bolig- eller erhvervsenhed, der aftager ydelser fra Thisted Vand, kan afgive én stemme på én kandidat. Ved afgivelse af flere stemmer fra samme boligenhed/erhvervsenhed er det den første angivne stemme, der er gyldig.

Fysiske og juridiske personer, der ejer flere tilsluttede ejendomme, opnår ikke ret til at afgive mere end én stemme.

8. Hvem kan stemme på kandidaterne?

Forbrugere, dvs. bolig- eller erhvervskunder med individuel afregning til forsyningen, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager vand- eller spildevandsforsyningsydelser fra Thisted Vand.

Forbrugere, dvs. bolig- eller erhvervsenheder uden individuel afregning til forsyningen, f.eks. lejere, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelser fra Thisted Vand.

9. Hvad er en boligenhed, og hvordan stemmer man?

En stemmeberettiget boligenhed repræsenteres af én myndig fysisk person, som har bopæl på adressen. Hvis ingen har bopæl på adressen, repræsenteres boligenheden af ejeren af boligenheden. 

Hvis der bor flere myndige personer i samme boligenhed, er det op til disse at afgøre, hvem af dem der afgiver stemme på vegne af boligenheden.

10. Hvordan stemmer sommerhus- og fritidshusejere?

Sommerhuse repræsenteres af én ejer, der er myndig. Hvis der er flere myndige ejere, er det op til disse at afgøre, hvem der afgiver stemme på vegne af sommerhuset. 

En person, der ønsker at afgive stemme på vegne af et sommerhus eller fritidshus og er forbruger, kan stemme, hvis personen er myndig og kan tegne enheden eller har bemyndigelsen til at stemme på vegne af enheden fra den eller de personer, der kan tegne enheden.

Valget er elektronisk og foregår ved hjælp af en valgportal på Thisted Vands hjemmeside. For at sikre valget mest muligt anvendes NemID som primær procedure for validering af stemmeafgivelse. Du skal derfor logge ind på valgportalen ved at anvende NemID, men man kan også anvende login med adresse og kundenummer eller login med stemmekode. 

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 0