Forbrugervalg 2021 - Valgresultat

Valget er gennemført i perioden 8. december til 14. december 2021.

 

I alt var der opstillet 3 kandidater. 1362 forbrugere afgav stemme. Det svarer til en stemmeprocent på ca. 8%.

Kandidaterne er valgt for 4 år.

 

Følgende kandidater er valgt som bestyrelsesmedlemmer:

Mads Hundahl Gravesen (546)

Jens Nystrup Hammer (463)

 

Følgende kandidat er valgt som Suppleant:

Martin N. Andersen (353)

Suppleanten indkaldes kun ved varigt forfald.

 

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen på den førstkommende generalforsamling efter valget, jf. pkt. 5.2 i valgregulativet.

Projekter

Driftsinfo 0
Projekter 6