DRIFTSINFO Planlagt lukning af vand Læs mere

Vandanmeldelsesblanket

Når der etableres vandforsyning til nybyggeri eller ejendomme, der har haft egen brønd eller boring, skal der sættes en vandmåler op.

Kun aut. VVS-installatører må montere og skifte vandmålere. 

Installatøren skal udfylde, printe og underskrive blanketten, før den sendes til Thisted Vand. Scan og send gerne via mail til thistedvand@thistedvand.dk 

Vandanmeldelsesblanket finder du her.

Vandmålere udleveres på Silstrupvej12, 7700 Thisted mandag-fredag kl. 8-14 eller efter aftale.

Er din vandmåler frostsprængt eller anden beskadigelse, sker udskiftning for din regning.