DRIFTSINFO Planlagt lukning af vand Læs mere
Kande med vand

Kvalitet

Der er store krav til drikkevandets kvalitet, og i dag kan et vandværk sammenlignes med en virksomhed, der fremstiller fødevarer.

Der må f.eks. ikke være kim og bakterier i drikkevandet, og der er strenge krav om, hvor meget drikkevandet må indeholde af en lang række stoffer, herunder pesticider.

Drikkevandet skal derfor analyseres med passende mellemrum, og det sker både i de enkelte boringer inde på værket, i ledningsnettet og hos forbrugerne, hvor der tages prøver direkte fra vandhanen.

Ifølge Vandforsyningslovens bestemmelser offentliggøres hermed resultaterne af kvalitetssikringen af vores drikkevand.

Analyserapporter for 2020:

Baun vandværk

Ellidsbøl vandværk

Hanstholm vandværk

Lyngby vandværk

Tåbel vandværk

Vang vandværk

Villerslev vandværk