DRIFTSINFO Afbrydelse pga. ledningsarbejde Læs mere

Rendestensbrønd

Når det ser sådan ud....

rendestensbrønd.jpg

skyldes det sandsynligvis, at vej-afvandingsristen (rendestensbrønden) er stoppet, så overfladevand ikke kan løbe væk.

Hvis det er tilfældet, kan du melde ind via Thisted Kommunes hjemmeside eller kontakte Thisted Kommunes vejvæsen på tlf. 2020 0718.

Udenfor normal arbejdstid kan Thisted Kommune kontaktes på tlf. 4041 3055.